Hur fungerar stadsnäten och bredband?

Att vara ansluten till internet är idag en självklarhet för många. Vi använder internet dagligen till en mängd olika praktiska uppgifter och för underhållning, men trots det reflekterar sannolikt de flesta inte över hur de har tillgång till internet.

För att kunna koppla upp sig via bredband krävs det att det finns ett accessnät som man kan koppla upp sig mot. För att få tillgång till ett sådant nät finns två huvudsakliga alternativ: antingen att använda sig av olika lösningar för att utnyttja redan existerande nät, som telenätet, elnätet eller kabel-tv-nätet, eller att skapa ett helt nytt nät. Båda lösningarna har använts och används i Sverige.

Ett av de gamla, redan befintliga nät som använts för bredbandslösningar är telefonnätets accessnät. Med hjälp av ett filter kan bredbandsledningen separeras från det övriga nätet, vilket gör att telefon och bredband kan användas samtidigt i hemmet. Uppkopplingen görs via en kopparkabel som leds mellan en modempool vid telestationen och ett modem i huset dit bredbandet är draget. Den vanligaste formen av denna typ av uppkoppling är det så kallade ADSL-bredbandet.

Från och med början av 2000-talet har Sverige arbetat hårt med att bygga ut de olika stadsnäten i landet, varför det är betydligt vanligare med uppkopplingar baserade på nybyggda accessnät. Ett stadsnät är enkelt uttryckt ett bredbandsnät som är avgränsat till ett visst geografiskt område, och som i majoriteten av fallen ägs och sköts av kommunen i området. I och med stadsnäten har majoriteten av Sveriges befolkning en neutral part som levererar infrastrukturen, och behöver således bara beställa själva tjänsterna, det vill säga uppkopplingen, från privata leverantörer.

Stadsnäten är uppbyggda med fiberkabel, vilket erbjuder två lösningar. I flerfamiljshus är det vanligt att huset har en gemensam anslutning till fiberkabeln via en kabel med tvinnad koppartråd, som i sin tur är ansluten till en nätverksväxlare, vilken ansluter till de individuella lägenheterna. Vanligast i tätorter med stadsnät är dock så kallad FTTH, Fibre to the home, vilket innebär att man är direkt ansluten till stadens fibernät.

Här ligger Sverige i framkant. Tack vare de politiska beslut som togs när fibernätet började byggas ut, och som fortfarande tas idag med målet att Sverige ska ha det bästa bredbandet i världen, har långt fler tillgång till denna sistnämnda uppkopplingslösning än i andra länder. Om denna utveckling fortsätter även i framtiden kommer regeringens vision kanske att en dag bli sanning.

Hur fungerar stadsnäten och bredband 2

 

Taggar: , , , , , , ,

 
 
 
 
 
erudito