Gruppavtal för bredband

Alla som har bott i en bostadsrätt har sannolikt någon gång hört talas om att man kan avtala ett gruppavtal mellan sin bostadsrättsförening och en bredbandsleverantör. Men vad innebär det egentligen? Och vilka är fördelarna?

Ett gruppavtal kallas ibland även för ett kollektivt avtal, och det innebär att en bostadsrättsförening tecknar ett avtal med en bredbandleverantör som gäller gemensamt för alla boende i föreningen. Eftersom avtalet tecknas mellan föreningen och leverantören kommer man som boende inte att ha direkt kontakt med bredbandsleverantören när avtalets sluts. Däremot kan man vara med och påverka valet av leverantör och annat, eftersom liknande frågor brukar diskuteras på föreningens årsmöten (eller extrainkallade möten) innan något beslut fattas.

Vanligtvis erbjuder bredbandsleverantören ett basutbud, som i fallet med bredband till exempel kan innebära en viss hastighet. De boende som vill ha en högre hastighet eller tjänster utöver de som ingår i basutbudet kan avtala det individuellt med bredbandsleverantören. Det kan till exempel vara nödvändigt om man tycker om att spela dataspel eller casino online, något som kan kräva högre hastigheter än vad som är standard.  Om man inte känner något behov av högre hastighet, och nöjer sig med den som ingår i föreningens avtal, tillkommer det inga extra kostnader utöver den avgift som läggs på föreningens månadsavgift.home-office-569153_960_720

Det finns flera fördelar med att sluta ett gruppavtal med en bredbandsleverantör. För det första blir det generellt betydligt billigare för de boende, än om de sluter avtal var och en individuellt. För det andra blir det enklare och smidigare att betala för bredbandet, eftersom föreningen kan lägga den avgiften på den vanliga månadsavgiften. Bredbandsleverantören skickar normalt en faktura till föreningen som helhet varje månad (som man som enskild boende alltså inte behöver bry sig om), och skickar individuella fakturor till de hushåll som har beställt tjänster utöver basutbudet. Förutom att man sparar pengar på bredbandsräkningen varje månad, kan boende i en förening med ett gruppavtal också tjäna på det ekonomiskt på ett annat sätt, nämligen genom att det kan höja lägenhetens värde, eftersom de blir mer attraktiva på marknaden.

 

Taggar: , , ,

 
 
 
 
 
erudito