Bredbandrouters

För att kunna surfa på internet med sin dator behöver den på något sätt kopplas ihop med det bredband som är installerat i den fastighet var man bor. Särskilt i större städer finns det stamnät som är uppbyggda av optiska fibrer vilket gör att de är säkrade för framtiden. För det fall man önskar slippa ha en lång sladd till bredbandsuttaget behöver man installera en trådlös bredbandsrouter. Det är som med allt annat behovet som styr.

 

Vad är en router?
En router i bredbandssammanhang är en enhet som kopplar ihop flera lokala datornätverk. Till dess uppgifter hör också att dirigera datatrafiken mellan dem. Då det handlar om trafiken i paketförmedlande nät är det routern som bestämmer vart nästa datapaket ska till. Alltså den nätverksadress som datapaketet ska till. Routern dirigerar på det här sättet datatrafiken i paketförmedlade nät. I stora nätverk som internet går ett paket för det mesta genom många routrar, ibland över flera länder och kontinenter, innan det når sitt slutmål.

 

Wi-Fi
Wi-Fi är en teknik för trådlösa nätverk. Den börjar redan bli föråldrad relaterat till att alltfler använder sig av smart phones, läsplattor och numera utnyttjar även hemmets smarta tv-apparater olika appar för exempelvis streaming av filmer.Bredbandrouters 2

 

AC-teknik
Den ökade användningen har dock lett till att nätverken i hemmen överbelastas. Särskilt med fler familjemedlemmar som också har fler enheter. Det räcker i regel med att en ser en film på sin platta så kan annans surfande gå trögt. Du kan läsa mer här om ett ökat utbud av TV-kanaler.

Eftersom det samtidigt är fler som har trådlösa routrar hemma, kan enheter störas ut då de sänder på ett och detsamma frekvensspektrum.

Lösningen på dessa upplevda försämringar i Wi-Fi löses med det som kallas trådlöst AC.

Med den tekniken går det alldeles utmärkt att ansluta fler enheter och fler TV-apparater inom hemmets ramar. AC-tekniken medför även att det går betydligt snabbare att säkerhetskopiera.

 
 
 
 
 
 
erudito