Bredbandets historia

Den tekniska utvecklingen under de senaste tre decennierna har överträffat vad de flesta kunde föreställa sig på 80-talet och i början av 90-talet. Många företeelser från förr, som att spola tillbaka VHS-kassetterna innan man lämnade tillbaka dem till videobutiken, eller att det var viktigt att ens bärbara CD-spelare hade anti shock-funktion, känner ungdomar idag inte ens till. Ett annat sådant exempel är att behöva koppla upp sig via telefonnätet och ett modem för att få tillgång till internet.

Istället började från slutet av 1990-talet ett fenomen känt som bredband att förekomma. Bredband definierades till en början som ett alternativ till den smalbandiga uppkopplingen via telefonnätet, men definitionen har senare kommit att även omfatta krav på anslutningens hastighet, generellt mycket högre än den gamla, smalbandiga modemuppkopplingen. EU:s krav för att en uppkoppling ska definieras som bredband är en hastighet på minst 256 kbit/s.

Ett tidigt begrepp i bredbandets utveckling var så kallad fast internetaccess. Det innebar att man kunde få tillgång till internet via ett nationellt fiberbaserat nät för en månadshyra. Detta var till en början bara tillgängligt för universitet, institutioner, stora företag och liknande, men vid slutet av 90-talet började man planera för att bygga ”påfarter” för allmänheten till fibernätet. Termen ”bredband” blev tidigt synonym med denna form av uppkoppling. Det var i och med denna fas av bredbandets utveckling som stadsnäten började byggas ut.

Under tidigt 2000-tal introducerades ADSL, en uppkoppling som sker via koppartråd. Denna teknik skulle dock inte bli särskilt långlivad, då den begränsade möjligheterna för hög hastighet på uppkopplingen – det gick inte att komma högre än några megabit per sekund. Diskussioner förekom om ADSL ens skulle få kallas bredband, med hänvisning till de hastighetskrav som ställs.

Utbyggnaden av fibernätet pågår fortfarande, och sist att få tillgång till de snabba uppkopplingarna är de som bor i fristående villa något utanför de stora tätorterna, eftersom utbyggnaden hittills har varit fokuserad på flerfamiljshus. Ungefär var tionde villa i Sverige hade 2013 tillgång till uppkoppling via fibernätet. Den nuvarande regeringens mål är att Sverige ska ha ”bredband i världsklass”. För att uppnå det vill de bland annat lösa problemet med kostnaden för att ansluta sig till fibernätet, som kan vara allt mellan 7 000 till 70 000 kronor. Bredbandets historia är med andra ord långt ifrån färdigskriven, och vi lever mitt i den.

Bredbandets historia 1

 

Taggar: , , , , , , ,

 
 
 
 
 
erudito